Tìm Ngôi Trường Phù Hợp Nhấttại Boston

Boston School Finder là trang web duy nhất cung cấp dữ liệu dễ hiểu một cách tập trung về tất cả các trường học tại Boston, với thông tin được dịch sang tám ngôn ngữ. Chúng tôi mang đến những công cụ giúp các gia đình giống gia đình bạn tìm và ghi danh cho con vào trường học phù hợp nhất, bất kể đó là loại trường nào.

Hãy nhấp vào bên dưới để bắt đầu.
 

HOẶC
Mùa đăng ký trường học cho năm học 2024-25 đã bắt đầu!

BPS Priority Registration is now open! Learn more here.

Chương trình Lựa Chọn Ngẫu Nhiên Charter của Boston hiện đang mở cho đến ngày 29 tháng 2 năm 2024! Tìm hiểu thêm và đăng ký vào các trường đặc quyền 16 của Boston tại đây.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất